OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

25 Lutego 2024

2 Niedziela Wielkiego Postu

 1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas…
 2. Dziś o godz. 15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwa Drogi Krzyżowej o g. 8:30 i 17:30.
 3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest NIEDZIELĄ AD GENTES i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy.
 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego sakramentu od. g. 17:00.
 5. Do chorych z komunią św. udam się w pierwszy piątek od g. 10:00.
 6. W tym roku nie będziemy przeżywać rekolekcji wielkopostnych, ponieważ w ostatnim tygodniu maja będzie u nas renowacja misji świętych które przeżywaliśmy w ubiegłym roku.
 7. Modlitwa różańcowa: Róża św. Michała.
 8. Sprzątanie kościoła Rodziny: Bizub, Modła i Modła.
 9. Intencje mszalne.
 10. Sołtys wsi Nowa Biała – Pani Krystyna Węglarz składa serdeczne podziękowania za zorganizowaną zbiórkę i przekazaną kwotę w wysokości 3000 zł. na rzecz poszkodowanych w pożarze w dniu 28.01.2024 r. Msza św. – O zdrowie, bł. Boże dla ofiarodawców, którzy wsparli poszkodowanych w pożarach w miejscowości Nowa Biała – będzie odprawiona 17 czerwca br. o g. 8:30.
 11. Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 marca o godz. 18:00 w Remizie OSP Trybsz. Tematem zebrania będą sprawy bieżące dotyczące naszej miejscowości. Jednocześnie przy okazji zebrania odbędzie się spotkanie organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Trybszu. Wszystkich zainteresowanych, zarówno Panie jak i Panów, zapraszamy do remizy na g.17¹⁵.
 12. Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, że na wniosek złożony EGN POLSKA Sp. z 0.0. ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW, zlokalizowanej w obrębie Trybsz, gmina Łapsze Niżne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, Proj. TRYBSZ I, II, II i IV na działce ewid. nr 1531. Ponadto wystąpiono do uprawnionych organów o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą w godzinach pracy urzędu zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia W Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20 (pokój nr 17) oraz wnieść swoje uwagi. Prosimy o zapoznanie się z treścią obwieszczenia, które zostało zamieszczone na tablicach informacyjnych sołectwa oraz na stronie internetowej Urzędu.
 13. URZĄD GMINY W ŁAPSZACH NIŻNYCH ORAZ OPERATOR WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ INFORMUIE, ŻE W NAJBLIŹSZYCH DNIACH NA NASZYM TERENIE BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE SPOTKANIA INFORMACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOTACJI DO OCIEPLEŃ DOMÓW ORAZ WYMIANY PIECÓW W RAMACH „NOWEGO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE". SPOTKANIA BĘDĄ MIAŁY CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE BĘDZIE PODCZAS NICH PROWADZONA ŻADNA SPRZEDAŻ. HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Spotkanie w Trybszu odbędzie się 7 marca 2024 r. o g. 18:00 w remizie OSP Trybsz.
 14. Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych. W dniach 26 luty - 8 marca br. należy składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Wnioski można pobrać w szkole bądź ze strony internetowej szkoły.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.