OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

28 maja 2023

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 

 1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy.
 2. Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Msze św. będą odprawione o g. 8:30 (z nabożeństwem majowym) i o g. 19:00.
 3. W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia.
 4. W czwartek – 1 czerwca - rozpoczniemy miesiąc czerwiec, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jest to czas wynagradzający Panu Bogu wszystkie nasze grzechy. Osoby, które nie będą mogły z różnych względów uczestniczyć w nabożeństwach czerwcowych w kościele, zachęcam do odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego w domu.
 5. W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to dzień szczególnej modlitwy za powołanych do kapłaństwa i za tych służbę kapłańską pełnią - o ich świętość i wytrwałość w tej posłudze.
 6. W tym tygodniu przezywamy pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobotę miesiąca, dlatego adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się już o g. 18:00.
 7. Odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek od g. 8:00.
 8. W tym tygodniu modlitwę różańcową prowadzi Róża Matki Boskiej Królowej Świata.
 9. O sprzątanie kościoła prosimy Rodziny:.
 10. Intencje mszalne.
 11. Gminny Festyn z okazji dnia Dziecka odbędzie się 4 czerwca 2023 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy. Festyn rozpocznie się o g. 14:30.
 12. W związku z opracowywaniem pilotażowego projektu utworzenia nowych bezpłatnych linii autobusowych, na linii regularnej:

Nr 1 Łapsze Niżne – Łapsze Wyżne – Trybsz – Białka Tatrzańska,

Nr 2 Łapszanka – Rzepiska – Jurgów – Białka Tatrzańska,

Wójt Gminy Łapsze Niżne zaprasza mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety określającej zasadność utworzenia linii na wskazanych powyżej trasach. Ankiety są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: www.lapszenizne.pl. Ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych lub u Sołtysów. Możliwość utworzenia bezpłatnej linii na wskazanych powyżej trasach będzie uzależniona od stopnia zainteresowania oraz faktycznych potrzeb mieszkańców.

 1. W przyszłą niedzielę – 4 czerwca – rozpoczniemy nasze Misje Parafialne, które będą zakończymy w niedzielę 11 czerwca uroczystością odpustową św. Antoniego z Padwy. Takie misje mamy obowiązek odprawić co 10 lat. Zaproszenia do udziału w misjach, wraz z ich całym programem są rozłożone na ławkach, można je sobie zabrać do domów, zapoznać się z całym ich programem. Program ten został tak przygotowany, aby każdy kto ma w sobie trochę dobrej woli mógł z tego czasu łaski skorzystać. Jest jeden szczegół, który jest bardzo ważny w programie misyjnym – a mianowicie w niedzielę pierwsza msza św. będzie odprawiona o g. 7:00.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.